ไอศครีมโบราณสมุทรสาคร พร้อมบริการทั้งช๊อป และบูธบริการ ตามห้างสรรพสินค้า และจุดบริการ อาทิ เดอะมอลล์ เซ็นทรัล
บิ๊กซี โลตัส แมคโคร โรงแรม รถไฟฟ้า BTS ด้วยไอศกรีม 15 รสชาติแห่งความอร่อย ที่ผ่านกระบวนการผลิตและคัดสรร
คุณภาพ ทำให้ผู้บริโภค มีความมั่นใจต่อการบริโภคและได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพ ไอศกรีมทุกชนิดได้รับเครื่องหมาย อ.ย.
รับประกันความสะอาดและปลอดภัย

แนะนำโรงงาน JNK Food


เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 เป็นผู้ผลิตไอศกรีมพร้อม รับประทานภายใต้เครื่องหมายการค้า ไอศครีมโบราณ สมุทรสาคร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงงานได้พัฒนา กระบวนการผลิตไอศกรีมโดยตระหนักถึงสุขลักษณะ อาหารเป็นสำคัญ และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมาผ่านกระบวนการผลิตแบบพาสเจอไรส์ จึงมีความ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลัก Good Manufacturing Practice (GMP) ครอบคลุมโครงสร้างอาคาร สนับสนุน การผลิตให้ได้สัดส่วน ทุกแผนกในโรงงาน



และทุกขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่รับวัตถุดิบ / เตรียมการ
ผลิต / การตรวจสอบ / การบรรจุ และการขนส่ง ทำให้
ผู้บริโภค มีความมั่นใจต่อการบริโภคและได้รับประโยชน์
ต่อสุขภาพ ไอศกรีม ทุกชนิดได้รับเครื่องหมาย อ.ย. รับประกันความ สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในปัจจุบัน ไอศครีมโบราณ สมุทรสาคร จึงมีสาขากระจาย อยู่ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล ทั้งในส่วนราชการ โรงเรียน และมหาวิทยาลัย